Katowice w telegraficznym skrócie

 

Katowice w telegraficznym skrócie…

Pierwsza wzmianka o Katowicach pojawiła się w zapisach jednego z wizytujących księży w XVI wieku, jednak historię miasta wyznaczają losy wcześniejszych, bo XIV- i XVI-wiecznych osad i kuźnic żelaza. Dzięki nim na ówczesnych leśnych i bagnistych terenach zaczął rozwijać się przemysł. Od końca XVI wieku przez kilka kolejnych stuleci istniała tu wieś zagrodnicza oraz osada kuźnicza. Dalszy rozwój wsi Katowice nastąpił w XIX wieku, kiedy to Towarzystwo Kolei Górnośląskiej uruchomiło połączenie kolejowe Wrocławia z Mysłowicami – wkrótce potem Katowice uzyskały połączenia kolejowe m.in. z Krakowem, Warszawą, Berlinem i Wiedniem. Szybka industrializacja i rozbudowa sieci komunikacyjnej zaowocowały intensywnym napływem ludności. W dniu 11 września 1865 roku król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał Katowicom prawa miejskie.

Po tym wydarzeniu przyszedł czas na wzmożoną urbanizację, rozbudowę miasta, powstawanie instytucji, które zadecydowały o rozwoju młodego ośrodka gospodarczego, jakim stały się Katowice. Rozwijała się kultura, rozkwitało życie społeczne. Dalsze losy miasta zdeterminowała historia: dwie wojny światowe, w międzyczasie powstania śląskie, po II wojnie – zajęcie przez Armię Czerwoną (na kilka lat zmieniono nazwę z Katowic na Stalinogród), w latach 80. – strajki w hucie Baildon i kopalniach. Równolegle następowała dalsza rozbudowa i rozwój miasta. Stolicą województwa śląskiego Katowice stały się już w 1920 r., a w 1992 r. zostały mianowane stolicą Metropolii Katowickiej.

Obecnie Katowice zyskały pozycję lidera inwestycyjnego w regionie i w kraju.

Źródło: https://www.mojekatowice.pl

 

Chcesz wiedzieć więcej o Katowicach i być na bieżąco z wydarzeniami z życia miasta?

Zerknij na przykład tutaj: www.katowice.eu, www.mojekatowice.pl