Kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego jako obcego

 

Kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego jako obcego

Dla osób, które chciałyby przystąpić do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego i uzyskać oficjalny certyfikat potwierdzający znajomość języka, przygotowaliśmy ofertę kursów przygotowujących. Tego rodzaju kursy prowadzimy zarówno jako kursy grupowe (po zebraniu się grupy chętnych), jak i indywidualne.

Program kursu jest opracowany tak, aby kursant miał możliwość przećwiczenia wszystkich elementów komunikacji językowej oraz przyswojenia struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie. W ramach zajęć przygotowujemy do wszystkich części egzaminu: szkolimy z zakresu rozumienia ze słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia. Szczegóły kursu (czas trwania kursu, częstotliwość spotkań, dokładny zakres materiału do zrealizowania/powtórzenia) są ustalane po zweryfikowaniu wiedzy przyszłych kursantów i ich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem polskim.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy obcokrajowcy, a także Polacy stale mieszkający za granicą, niezależnie od tego, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. Warunkiem podejścia do egzaminu na poziomie B1 i B2 jest ukończenie przez kandydata 16 lat. Osoby, które chcą zdać egzamin na poziomie C2, muszą w dniu egzaminu mieć ukończone 18 lat.

Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Aktualnie sesje egzaminacyjne odbywają się co najmniej trzy razy w roku.