Kursy wyjazdowe: dla rodzin i dla biznesu

 

Kursy wyjazdowe: dla rodzin i dla biznesu

Wyjazdowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców to propozycja dla rodzin z dziećmi oraz różnych grup zorganizowanych – np. znajomych z uczelni czy grup pracowników firm. Formuła kursu wyjazdowego pozwala na połączenie nauki, rozrywki i aktywnego wypoczynku w jednym z polskich kurortów wypoczynkowych.

Kursy wyjazdowe organizujemy w dwóch systemach:

 • pełnymodpowiadamy za organizację zarówno wyjazdu, jak i kursu języka polskiego (zajmujemy się m.in. wynajęciem hotelu, organizacją przejazdu uczestników, opracowaniem programu szkolenia, doborem lektorów, przygotowaniem materiałów dydaktycznych, organizacją imprez towarzyszących itd.);
 • częściowym odpowiadamy wyłącznie za przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców: zapewniamy lektorów, materiały, przygotowujemy program i prowadzimy zajęcia. Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy itd. organizuje zleceniodawca.
Kursy wyjazdowe dla rodzin i grup zorganizowanych

Organizowane przez nas wyjazdowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców przeznaczone dla rodzin i grup zorganizowanych odbywają się w okresie wakacyjnym i trwają tydzień lub dwa tygodnie. Taki „językowy urlop” pozwala na ćwiczenie umiejętności językowych lub rozpoczęcie nauki języka polskiego w ciekawym miejscu – podczas urlopu! W przypadku rodzin z dziećmi możliwe jest zorganizowanie zajęć językowych specjalnie dla dzieci, które w ten sposób mogą bawić się i uczyć jednocześnie, niezależnie od rodziców, pozostając pod opieką osoby specjalizującej się w nauczaniu dzieci lub animatora.

Kursy wyjazdowe dla biznesu

W przypadku kursów języka polskiego dla grup biznesowych istnieje możliwość zorganizowania tygodniowego lub dwutygodniowego wyjazdu w terminie wybranym przez grupę (np. poza okresem wakacyjnym) i dostosowania czasu trwania kursu do preferencji zleceniodawcy. Szkolenie odbywa się w wybranym kurorcie wypoczynkowym i pozwala na połączenie kursu językowego dopasowanego do potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy z aktywnym wypoczynkiem – uczestnicy uczą się języka polskiego i jednocześnie poznają Polskę, zwiedzają, odpoczywają. Kursy wyjazdowe dla grup pracowników firm możemy zorganizować także jako kursy tematyczne lub specjalistyczne: uczestnicy w ramach tego rodzaju kursu będą na przykład ćwiczyć użycie odpowiednich struktur gramatycznych i zwrotów konwersacyjnych przydatnych w rozmaitych sytuacjach biznesowych (negocjacje, prezentacje itp.) oraz poznawać słownictwo branżowe.

Program

Zajęcia językowe w ramach wyjazdowych kursów języka polskiego dla obcokrajowców odbywają się codziennie – planowana liczba godzin to 40 godzin lekcyjnych tygodniowo (codziennie dwa kilkugodzinne bloki: poranny i popołudniowy). Taka intensywność kursu umożliwia szybką, efektywną, ale i przyjemną naukę. Zajęcia odbywają się w trybie standardowym (lekcje „na miejscu”, w ośrodku wypoczynkowym) i niestandardowym – część z nich jest poświęcona zwiedzaniu okolicznych atrakcji turystycznych. Pozwala to znacząco rozszerzyć zakres realizowanego materiału językowego i jednocześnie zapoznać się z okolicznymi atrakcjami turystycznymi czy sprawdzić się w nowych sytuacjach: przy kupnie biletu na kolejkę linową, podczas wizyty w schronisku górskim, na basenie czy w muzeum. Cena kursu wyjazdowego, niezależnie od wybranej opcji (pełna/częściowa organizacja) obejmuje wyposażenie kursanta w materiały dydaktyczne i zapewnienie opieki lektora również poza zajęciami (kontakt z językiem polskim bez ograniczeń) oraz dodatkowe atrakcje (np. wieczory kulturowe poświęcone polskiej kuchni czy tradycjom, projekcje filmów polskojęzycznych, gry i zabawy językowe w wolnym czasie).

Kurs kończy się egzaminem weryfikującym poziom umiejętności językowych kursantów pozwalającym zmierzyć ich postępy. Każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Cele kursu
 • doskonalenie języka polskiego w zakresie czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania;
 • rozszerzanie zasobu słownictwa na odpowiednim poziomie (opcjonalnie: słownictwa branżowego);
 • wprowadzenie/ćwiczenie kluczowych struktur gramatycznych;
 • wyposażenie kursantów w umiejętności językowe przydatne w życiu zawodowym.
Formy ćwiczenia sprawności językowych
 • czytanie tekstów i wyjaśnianie znaczenia słów, przydatnych zwrotów;
 • słuchanie tekstów użytkowych z zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących (uzupełnianie tekstów z lukami, ćwiczenia typu prawda/fałsz, gry leksykalne);
 • mówienie (ćwiczenia w parach, odgrywanie scenek, przygotowywanie dialogów itp.);
 • ćwiczenia gramatyczne (wprowadzenie/przypomnienie ważnych struktur gramatycznych i utrwalanie ich użycia poprzez serię odpowiednich ćwiczeń gramatycznych w ramach pracy grupowej i indywidualnej);
 • pisanie (konstruowanie e-maili, notatek etc.);
 • konwersacje na wybrane tematy;
 • użycie języka polskiego na co dzień – podczas zwiedzania, wycieczek, wizyt w muzeach, restauracjach itp.